söndag, juli 23, 2006

Läsårsstipendier

Mexikanska staten erbjuder svenska medborgare stipendier inom alla ämnesområden utom odontologi, plastikkirurgi, marknadsföring, bokföring och reklam. I medicin ges stipendierna endast inom vissa områden. Sökande bör i god tid själv ansöka till universitet/högskola för erhållandet av ett antagningsbesked. Erbjudandet omfattar f n ett läsår. Eventuellt kan stipendium sökas för kortare tids studier (minst en termin).

Inga kommentarer:

Bloggintresserade