söndag, juli 23, 2006

Mexiko öppnar för blågult

MEXICO CITY Det ingår förvisso i handelssekreterarens uppdrag att tala sig varm för sitt land - men i Anita Jonssons fall finns det all anledning att ta henne på orden om potentialen i Mexiko.

Publicerat 17 juli 2006 06:55

- De första tre månaderna i år ökade exporten från Sverige till Mexiko med 44 procent, säger Anita Jonsson och poängterar att Mexiko handlar för ungefär lika mycket i Sverige som det betydligt större Brasilien.

Exportrådet har bestämt sig för att satsa på Latinamerika. En av de strategiska punkterna är Mexico City. Kontoret med glasväggar och utsikt mot den gröna Chapultepecparken har numera fem anställda.

Inga kommentarer:

Bloggintresserade