söndag, december 03, 2006

Una paisana en la radio

Därför har Länsstyrelsen i Gävleborg startat igång ett projekt, som under två månader ger 14 högutbildade invandrare från länet personligt stöd och handledning, som kommer att hjälpa dem när de ställs inför en arbetsgivare eller kommer till en arbetsplats.

Under våren får de dessutom under åtta månader vara på en arbetsplats och tillämpa de här kunskaperna.

- Jag tror att vi har kompetensen, men vi behöver lära oss hur det svenska samhället fungerar. Och vi måste hitta vad svenska samhället behöver från oss invandrare, säger Minerva Pascual, en av projektdeltagarna.

Hon invandrade till Sverige från Mexiko för nio månader sedan, när hon gifte sig med en svensk man. Hon är grafisk designer och är övertygad om att projektet kommer att leda till att hon får arbeta med sitt yrke här i Sverige.
El audio clip lo encuentran en el vínculo y si no funciana digan nada más ....

Inga kommentarer:

Bloggintresserade