tisdag, september 29, 2009

Att minnas migrationen

I museer och arkiv bevaras på olika sätt historien för kommande generationer. Nordiska museet har ett stort arkivmaterial som består av människors egna skrivna berättelser om sina liv, sedan mitten av 1800-talet och framåt. En viktig del av historien saknas ännu. Det är berättelser och minnen från alla dem som flyttat mellan länder, minnas migrationensom arbetskraft, flyktingar eller anhöriga. I framtiden kommer man troligtvis att vara mycket intresserad av migrationen under vår tid. Man kommer att vilja ha kunskap om hur de generationerna levde och tänkte och om hur deras samhälle såg ut.
Nordiska museet och Mångkulturellt centrum inbjuder och uppmanar alla med migration som en del av sin livserfarenhet att skriva ner och lämna in sina berättelser, för att skapa ett kulturarv för framtiden!
Verkar det svårt att börja skriva om sitt liv? Ett knep är att tänka sig att man talar med eller skriver ett brev till någon. Det viktiga är att var och en berättar hur det gick till i det egna livet, att man återger de händelser och situationer man har varit med om, och gärna även de tankar man hade då eller har nu.
prickHämta inbjudan här (pdf)!
prickFrågor besvaras av Mattias Frihammar. Det går även att kontakta Christian Richette, Nordiska museet.
prickLyssna till radioprogram på SR International om Att minnas migrationen.
prickHär kan du hämta ABF:s studiehandledning för skrivarcirkel kring Att minnas migrationen. Hämta pdf!

Inga kommentarer:

Bloggintresserade