söndag, januari 10, 2010

Skissernas museum i Lund

Mexikanska salen

De förarbeten till mexikansk offentlig konst som ingår i museets samlingar och ställs ut är från perioden efter den mexikanska revolutionen och innehåller flera av de stora och viktiga konstnärerna. Inte minst av dem som har haft stor betydelse för muralmåleriet och David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco och Juan O’Gorman. Dessa konstnärer ställde den förcolombianska kulturen i centrum men var samtidigt påverkade av den europeiska modernismen och italienskt freskomåleri. Här finns också verk av Rufino Tamayo, som tillhör en senare generation av Mexikos muralmålare. Flera av verken berättar om tre betydelsefulla perioder för den mexikanska historien – de förcolumbianska kulturernas roll, den mexikanska nationaliteten, samt självständighetskampen – men här finns även mytologiska skildringar. De flesta av verken av de ovannämnda konstnärerna är från 1950- och 60-talen, men även äldre verk ingår i samlingen. Exempelvis nämnda Orozco med skisser till väggmålningen Franciskanermunk hjälper indianer (1923-26) i Escuela Nacional Preparatoria, México D.F., och Riveras The New Deal (1933) – en al frescomålning på pannå som ingick i serien Portrait of America för New Workers School i New York representerar de något äldre. Museet hoppas att till år 2010 ha utökat samlingen med mer samtida konstnärer och projekt.

Inga kommentarer:

Bloggintresserade